Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She has time."

Dịch:Cô ấy có thời gian.

1 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Có gì sai với " cô ấy rảnh " sao.!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynchbo11

Đuolingo lun đúng

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Phuonganh605056

Cô ây có thời gian là đúng nhất

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 940

cô ta rãnh

8 tháng trước