Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Điều đó là khả thi."

Dịch:This is possible.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nhac5

Dieu do thi phai la "that" chu

2 năm trước