"Anh ta là một người đàn ông có tư cách ."

Dịch:He is a man of character.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/latenglish

Câu vô nghĩa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phanmanhli1

Anh ay la nguoi dan ong ca tinh

2 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

có tư cách , có nhân phẩm

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.