Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta là một người đàn ông có tư cách ."

Dịch:He is a man of character.

0
1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/latenglish

Câu vô nghĩa

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/phanmanhli1

Anh ay la nguoi dan ong ca tinh

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/alan736482

có tư cách , có nhân phẩm

0
Trả lời1 năm trước