"Ο αδελφός μου είναι σε σύνδεση."

Translation:My brother is online.

September 20, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/trezost

if my brother is on a telephone connection he is not online, but simply on a (telephone) connection... I am afraid 99% of the Greeks would say "ο αδελφός μου είναι online" instead of the complete/correct Greek translation "ο αδελφός μου είναι συνδεδεμένος στο διαδίκτυο"

September 20, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 20

And I'm afraid you are correct. Both for the Eng. "online" or just "συνδεδεμένο".

September 20, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.