"Οι οπαδοί κάθονται στις καρέκλες."

Translation:The fans are sitting on the seats.

September 20, 2016

13 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/YPSILONZ

Στο καφενείο προφανώς... Γιατί στα γήπεδα και τα στάδια δεν έχω δει καρέκλες... Ποιός τρελός θα έβαζε καρέκλες, που στη διάρκεια του αγώνα θα εκτοξεύονταν στον αγωνιστικό χώρο; :-P


https://www.duolingo.com/profile/Nicholas358161

I replied "the fans are sitting on chairs" but that was marked as wrong


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

Yes. Στις καρέκλες would have to be “on the chairs”.


https://www.duolingo.com/profile/Nicholas358161

Thanks Miziamo. How would you translate "on chairs" then?


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

(πάνω) σε καρέκλες, without the article τις.


https://www.duolingo.com/profile/Bohuslav1

Can we allow “in the seats” please?


https://www.duolingo.com/profile/G.Georgopoulos

Well, I think that depends on the seat type. One would sit on a chair, but in an armchair, for example. The most common thing for a fan (οπαδός), to be more specific, which carries a rather negative connotation in Greek, if we translate it that way, would be to sit on a seat, since there's not something surrounding them, more often than not, if I'm not mistaken.

But anyway, I just checked and "in" is already one of the alternatives.


https://www.duolingo.com/profile/Bohuslav1

I think I would say that there is more of a tendency to use "in" when the chair is more luxurious, like an armchair or sofa, where there is a space to sit "into". You can't sit "in" a stool for instance.

However in this case, we are not talking about one fan, who (considering the sort of seats at sports venues) would probably sit "on" his/her seat, but rather the mass of fans and the mass of seats. They would sit "in" the seats, because they are amongst them, and not "on" them (altho that might be different for a smaller group of fans/seats).

However, odd if "in" is already there, because I was marked wrong for using it.


https://www.duolingo.com/profile/G.Georgopoulos

What was your exact answer? The "The fans sit in the seats" alternative was missing, I've added it now.


https://www.duolingo.com/profile/Bohuslav1

Unfortunately I can't remember precisely - it might indeed have been "sit" rather than "am sitting", which would explain it. Anyway thanks for sorting it out.


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Possibly but a better match is seat = θέση (fem.), seats = θέσεις, because a chair is a specific type of seat.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.