"Anh ấy tìm thấy cô ấy."

Dịch:He finds her.

2 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Jack_Eames

Mình thắc mắc là từ "find" như câu trên là "tìm" nhưng mà không biết có tìm được chưa. Còn tìm mà "thấy" rồi thì nó là "find out" nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

1.look for = search for : Tìm kiếm, kiếm, tìm. Có nghĩa là đang trong quá trình tìm kiếm, còn kiếm được hay không thì chưa biết được.

2.find: tìm thấy, tìm ra. Là kết quả của quá trình tìm kiếm, là có lại thứ đã mất sau quá trình tìm kiếm.

3.find out: khám phá ra, tìm ra, có được thông tin của một ai đó, một cái gì đó chẳng hạn, mà bạn chưa biết được điều đó từ trước

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chauvan.ton

Cám ơn bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Soufeel
Soufeel
  • 20
  • 18
  • 15
  • 12
  • 5

Không có chi đâu bạn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nhTuyt165765

Me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NngNgcn

Cảm ơn bạn

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.