https://www.duolingo.com/Ch7ck3N

Kan

 • 25
 • 16
 • 11
 • 10

Am I right in saying "Å vite hordan" is not a thing in Norwegian and If you want to say "to know how to", you must use å kunne?

2 years ago

3 Comments


https://www.duolingo.com/Deliciae
Mod
 • 25
 • 24
 • 18
 • 18
 • 16
 • 16
 • 14
 • 10
 • 10
 • 9
 • 8
 • 106

"Å vite hvordan" is a thing, but mostly used when asking for help with something. Think "Excuse me, but do you know how to [get to X location/use X technical appliance/make X/etc].

When asking if you know how to do something, and the question is more about whether you have the ability/knowledge or not, we'll often use "å kunne (å) X".

"Kan du (å) kjøre bil?"
"Kan du (å) bake eplekake?"
"[Vet du hvordan man bøyer/Kan du å bøye] verb på norsk?"

2 years ago

https://www.duolingo.com/fveldig
Mod
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 5
 • 5
 • 5
 • 153

I've never heard "å kunne å X", so I looked it up: (written in Nynorsk)

Ikkje «å» etter modale hjelpeverb
Etter modale hjelpeverb har vi oftast ikkje å i standardmålet. Det heiter «bør vurdere», «skulle bli», «ville springe», «hadde måtta gå», «kan komme» osv. (Oftast heiter det òg «kan sykle», men i fleire dialektar nyttar ein kan å når kan tyder ‘vere i stand til’, til dømes «kan å sykle». Dette er òg noko bruka i skrift, men det er ikkje allment akseptert, endå det ikkje er noko grammatisk gale med det.)

Source: Språkrådet

Bold: "But in several dialects one uses 'kan å' (can to) when 'kan' (can) means 'være i stand til' (be able to), for instance «kan å sykle» (can to bike)."

So this wouldn't be acceptable in Bokmål, but as you say, it would be totally fine when asking someone :)

2 years ago

https://www.duolingo.com/Ch7ck3N
 • 25
 • 16
 • 11
 • 10

Takk for forklaringene

2 years ago
Learn Norwegian (Bokmål) in just 5 minutes a day. For free.