"Εγώ τρώω το μεσημεριανό μου."

Translation:I eat my lunch.

September 22, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/JohnWycliffe
 • 21
 • 16
 • 15
 • 13
 • 10
 • 10
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

From μεσημέρι meaning "noon," "midday," which in turn is from μέση "middle" + ημέρα "day."

September 22, 2016

https://www.duolingo.com/hectorlqr
 • 15
 • 15
 • 15
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2

Mezimerized ; )

May 19, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.