"Το χρώμα του είναι το μαύρο."

Translation:His color is black.

September 22, 2016

8 Comments


https://www.duolingo.com/ShaoxuanLi

why is το required before μαύρο? could το be omitted?

September 27, 2016

https://www.duolingo.com/_Dimitris_

Both forms are correct but they are slightly different in meaning.

Το χρώμα του είναι μαύρο = His color is black.

Το χρώμα του είναι το μαύρο = His color is the black color.

September 29, 2016

https://www.duolingo.com/LenaKoutis

Couldn't it also read, "it's color is black"?

September 22, 2016

https://www.duolingo.com/HK-FTW

It's 'its' :)

But yes, that could potentially be an answer.

September 22, 2016

https://www.duolingo.com/LenaKoutis

Clearly I need English lessons. ;)

September 26, 2016

https://www.duolingo.com/Grace84247

Is this how one would indicate skin color? Or is this like he looks good in black?

April 8, 2017

https://www.duolingo.com/DianeCra

Racist, not "racialist". Either way, it isn't

February 24, 2019

https://www.duolingo.com/MarkChrist253384

As I am in the UK both colour and color should be accepted

March 4, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.