"Αυτά είναι τα βιβλία μου."

Translation:These are my books.

September 22, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/Jezza54195

Why not "those are my books", please?

September 22, 2016

https://www.duolingo.com/ChrysiCh.
 • 14
 • 13
 • 13

Αυτό/αυτά is this/these respectively and you use it when you're talking about something close to you, or something you're pointing at. That/those is εκείνο/εκείνα and you use it when something isn't so close, or to distinguish something from another. So, you could say "Αυτά είναι τα βιβλία μου, εκείνα είναι τα δικά σου." -> "These are my books, those are yours.".

September 22, 2016

https://www.duolingo.com/wchargin
 • 25
 • 24
 • 19
 • 1753

I thought that I'd been told that εκείνος can only be used transitively: εκείνος ο σκύλος είναι καφές, but not εκείνος είναι ο καφές σκύλος. Is this incorrect?

December 2, 2016

https://www.duolingo.com/JacobPast177
 • 25
 • 22
 • 13
 • 13
 • 6

I'm not very good at grammar, so I'm not sure about 'transitive/intransitive' in this context. Anyway, εκείνος -η -ο/εκείνοι -ες -α can be used just like that/those. So both sentences are correct (except that the adjective καφέ—i.e. the color brown—is indeclinable, and so it would have to be εκείνος ο σκύλος είναι καφέ and εκείνος είναι ο καφέ σκύλος - that dog is brown and that is the brown dog).

January 2, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.