Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/bsquynhcl

Ai dịch họ mình cái này với ạ

A family plans to surround their pool with a patio of constant width. The pool has an area of 150 square feet. The dimensions of the pool with the patio will be 15 feet by 20 feet. Find the dimensions of the pool.

2 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Be_yeu

Tự dịch

PS: ngọc

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Be_yeu

hộ not họ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bsquynhcl

biết rồi đánh lộn thôi mà hihi ^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Be_yeu

<sub>^^</sub>

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bsquynhcl

bạn học lớp mấy vậy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan140905

đánh not đnahs

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bsquynhcl

ok ok ahihi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/buithaoan140905

vâng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VHngGiang15

bạn vào google dịch là biết ngay mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bsquynhcl

nó dịch ra tứ lung tung hết

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VHngGiang15

vậy sao.vậy mình chịu rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bsquynhcl

hi hi ^^

1 năm trước