"Αυτοί τρώνε για περίπου μία ώρα."

Translation:They eat for approximately an hour.

September 22, 2016

1 Comment


https://www.duolingo.com/der_Guenni

So περίπου is for time and σχέδον for all other cases?

February 3, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.