Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi là một người đàn ông hoàn hảo."

Dịch:I am a perfect man.

1 năm trước

0 Nhận xét