"Tôi là một người đàn ông hoàn hảo."

Dịch:I am a perfect man.

2 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.