Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The teacher lost the control."

Dịch:Giáo viên đã mất kiểm soát.

1 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/B.X.An

Nghe bất lực nhỉ

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/DD-Lucifer

The teacher loses the control. Why's it wrong???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...lost...

Câu đang ở thì quá khứ "đã mất" (lost) chứ không phải "mất" (lose), bạn à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynChng13

The teacher lost control nghe thuận hơn, có the nghe hơi thừa

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Abelquan1810

The teacher is not in the control dcko?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Dino2097

Vãi cả cái bà giáo viên ngu đần

2 tháng trước