Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We open the door."

Dịch:Chúng tôi mở cánh cửa.

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tranthivan13

Very easy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hangphong79

Thoi đi chơi nét cho đỡ chán

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/XuanThoiDang

SAo Đã dich đúng nhưng lái báo sai...?

7 tháng trước