"Τι ψάχνεις;"

Translation:What are you looking for?

September 23, 2016

15 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Photios-NYC

It is interesting that the discussion shifted to questions of English usage. From what I have found, the modern Greek verb "ψάχνω" is used without a preposition when it is equivalent to the English verb "search," for example, "they searched the room" ("έψαχναν το δωμάτιο"). However, it seems that modern Greek follows the same logic as English, if you want to say something like "I am looking for a friend of mine" ("ψάχνω για ένα φίλο μου"). In other words, you add the preposition "για".


https://www.duolingo.com/profile/PauloMuffato

Should I use the verb ψάχνω with or without preposition για? Say I want to say "I am looking for fishes", would it be Ψάχνω για ψάρια or simply Ψάχνω ψάρια?


https://www.duolingo.com/profile/G.Georgopoulos

It's practically always correct to use it without the preposition, so you'll be fine if you stick to that. One case where you must use the preposition is when you try to find info about something. In that case, "για" means "σχετικά"=about. Namely, "ψάχνω σχετικά με κάτι"


https://www.duolingo.com/profile/Snommelp

I feel like this is a common problem for me: if the preposition is implied, I always end up saying "looking at" when it should be "looking for."


https://www.duolingo.com/profile/D_..

But the English verb is a phrasal verb, so you can't really say 'look+any preposition' to mean 'search'... it's only 'look for'.


https://www.duolingo.com/profile/Snommelp

Right. I suppose what I meant is I miss that it's supposed to be "searching" and think it's supposed to be "viewing," which is what makes me attach the wrong preposition.


https://www.duolingo.com/profile/D_..

Ah, OK, I see now that one of the clues is 'look', you were right to think something is missing. In fact though ψάχνω means 'to search', so make a note! :)


https://www.duolingo.com/profile/Daimon-Dave

@D_.. Three years layer and your comment is still superhelpful :D


https://www.duolingo.com/profile/Photios-NYC

I wanted to tap "what are you looking for?" but the word "for" was not available on my screen!


https://www.duolingo.com/profile/G.Georgopoulos

Could it be that you got one of the alternatives? There's a sentence that includes "seek".


https://www.duolingo.com/profile/Photios-NYC

Σας ευχαριστώ για την εξήγηση σας.


https://www.duolingo.com/profile/Luke407132

Are κοιτάζω and ψάχνω interchangeable?


https://www.duolingo.com/profile/Photios-NYC

My understanding is that κοιταζω and ψαχνω are not interchangeable because they do not mean the same thing. The verb κοιταζω is equivalent to the English verb "look" or "look at" or even "watch." For example, κοιτά πού πας ("look [or watch] where you're going.") The verb ψαχνω means "look for" in the sense of "search". Therefore, to use a minimum pair, if I ask τι κοιτάζεις; I mean "what are you looking at?" If I ask τι ψάχνεις; I mean "what are you looking for?" My further question to an educated Greek speaker is the following: Can you say για τι ψαχνεις and does it mean the same thing as τι ψάχνεις;?


https://www.duolingo.com/profile/Staunton52

Why is "what are you seeking" incorrect for "Τι ψάχνεις"?


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

"seek" σημαίνει "αναζητώ" είναι ξεπερασμένο και δεν χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη αγγλική γλώσσα για να σημαίνει "ψάχνω".

To "seek" τώρα χρησιμοποιείται για επίσημα, φιλολογικά, αφηρημένα θέματα,

για παράδειγμα αναζητήστε σοφία , αγάπη, γνώση, παρηγοριά κ.λπ.

"Seek and ye shall find." "Αναζητάτε και θα βρείτε " ("Αιτείτε, και δοθήσεται υμίν" Κατά Ματθαίον 7:7-8)

Υπάρχουν ορισμένες καθορισμένες εκφράσεις όπου χρησιμοποιείται ακόμα: "I am seeking employment." "αναζητώ εργασία",

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.