Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không, nó là thật."

Dịch:No, it is real.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuthy541624

No, it is real

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocdieu167934

Me too

1 năm trước

https://www.duolingo.com/trnhoangvu

Không. Nó thật.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/KinTrcXinh

"really" thì sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/lemonVN

really ko cùng nghĩa với real nha( hỏi: really?:......)

7 tháng trước