"Αυτός δεν είναι θρήσκος."

Μετάφραση:He is not religious.

πριν από 2 χρόνια

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.