Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We love the book."

Dịch:Chúng tôi yêu cuốn sách.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieuwl

"Chúng tôi thích cuốn sách" mà là đáp án sai???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Thích là Like, yêu là Love, OK ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Gii.Gii.21

love cũng có nghĩa là thích

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VitChinh13

Chúng tôi yêu thích cuốn sách

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynDuyKi3

chúng tôi yêu quyển sách cũng sai à T.T

7 tháng trước