"Ένας σκύλος είναι απαραίτητος."

Translation:A dog is necessary.

September 24, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/DavidOdell1
 • 23
 • 17
 • 16
 • 15
 • 14
 • 14
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 4

Μάλιστα!

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/Snommelp
 • 24
 • 22
 • 22
 • 21
 • 21
 • 20
 • 18
 • 17
 • 14
 • 4

Συμφωνώ

February 21, 2017

https://www.duolingo.com/Daniel147471

Δίγλωσσος είναι απαραίτητος!

Duolingo is necessary!

June 22, 2018

https://www.duolingo.com/N.Feddes
 • 15
 • 14
 • 11
 • 10
 • 9
 • 80

Could the people writing in Greek the discussion section please add an English translation to their comment? Helps the rest of us learn to give relevant commentary (in Greek) ;)

June 28, 2018

https://www.duolingo.com/charnfield
 • 23
 • 23
 • 22
 • 21
 • 26

Why not "ένα σκύλος"?

July 27, 2017

https://www.duolingo.com/Snommelp
 • 24
 • 22
 • 22
 • 21
 • 21
 • 20
 • 18
 • 17
 • 14
 • 4

Σκύλος is grammatically masculine (as is pretty much anything that ends -ος), and so needs a masculine article.

July 27, 2017
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.