Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những con tem quốc tế thì đắt hơn."

Dịch:International stamps are more expensive.

1 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DD-Lucifer

Tại sao không dùng được "the international stampts

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

International stamps are more expensive, international stamps are more expensive, international stamps are more expensive

1 năm trước