"Το κουτάβι δεν είναι μία γάτα."

Translation:The puppy is not a cat.

September 24, 2016

4 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/_Dimitris_

Το κουτάβι δεν είναι γάτα is more natural.


https://www.duolingo.com/profile/Stergi3

αγγλισμός. Anclisised phrase


https://www.duolingo.com/profile/SzechuanSage

Neither my parents nor my in-laws have ever used the word κουτάβι for "puppy". My mother said the word was used as an insult when someone did something dumb.


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

I have never heard of such usage. That's probably κουτός (which means silly), not κουτάβι.
Do your parents live in Greece?

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.