"Εγώ μιλάω."

Μετάφραση:I speak.

September 24, 2016

1 σχόλιο

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.