Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/_Happy_Smile_

Thì hiện tại tiếp diễn

Hãy nêu những dấu hiệu nhận biết được trong một câu là thì '' Hiện tại tiếp diễn'' Ai trả lời nhanh nhất mk tặng 1 lingots....

0
1 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/My_name01

có đuôi -ing

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

có các trạng từ : now , at the moment , at present , right now , at this time , ....

0
Trả lời11 năm trước

https://www.duolingo.com/_Happy_Smile_

Tặng

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

vcl

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Happy_Smile_

chuyện j ko?

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

ko

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

đã sửa hứ >_<*"

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/_Happy_Smile_

uk

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

uk*

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....

Có Đuôi < ing > thì là hiện tại tiếp diễn

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/VHngGiang15

Form:S+V+ing

Dấu hiệu nhận biết là:

Trong câu có các trạng từ:at the present,today,at the moment.now ,right now.this week/month/year/...

0
Trả lời1 năm trước