"Η πυρηνική ενέργεια."

Translation:The nuclear energy.

September 24, 2016

5 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Deukalion94

Συνηθίζεται να χρησιμοποιείται και η λέξη 'power' όταν μιλάμε για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

Sorry it took me so long to see this. We have "power" included and thank you for the addition.


https://www.duolingo.com/profile/NickMCLB

In English we wouldn't put prepend this with the article since the context is general and not specific. It should just say "nuclear energy".

@jaye16 Are you a moderator? Can you update this and all other similar instances?


https://www.duolingo.com/profile/JohnMurlis

We call this atomic energy in the UK. Hence the Atomic Energy Commission.


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

Nuclear power and Atomic energy are not the same:

What is the difference between atomic energy and nuclear energy? Atomic energy is the energy which is carried inside an atom. ... Nuclear energy is the energy which is generated through nuclear reactions like nuclear fission, nuclear fission, etc. This energy is generally used for purposes like heating, light, etc.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.