"Η πυρηνική ενέργεια."

Translation:The nuclear energy.

September 24, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/Deukalion94

Συνηθίζεται να χρησιμοποιείται και η λέξη 'power' όταν μιλάμε για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 380

Sorry it took me so long to see this. We have "power" included and thank you for the addition.

November 2, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.