"Το αυτοκίνητο στρίβει δεξιά."

Translation:The car turns right.

September 24, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/kanakakisermis

Πολύ κακή προφορά. Πώς θα γίνει να σουλουπωθεί λίγο;

September 24, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 16

Actually, the audio is a major item under review in Beta. I'll report it. thanks again.

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/Niko837328

If anyone has trouble keeping left and right straight in Greek it maybe useful to remember that Δεξιά is the origin of the word Dexterous. The right hand of course being the more dexterous one for most people.

November 4, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.