https://www.duolingo.com/Julia__Ellis

Truyện song ngữ

FEAR OF GOD

Once there were two brothers who were very naughty. Always they were up to some mischief. One day, their mother asked a priest to talk to her sons and put the fear of god in them so that they would mend their ways. The priest asked her to send her sons to him one by one. Firstly, the younger brother went to the priest and sat by his side. The priest asked him in a commanding voice, "Where is God?"The boy didn't react. When the priest asked again, the boy ran to his elder brother and said, "Do you know God is missing and everybody thinks that we are responsible for this."

Nỗi sợ chúa trời

Ngày xửa ngày xưa, có hai anh em rất láu lỉnh. Chúng suốt ngày bày ra những trò tinh nghịch. Một ngày nọ, mẹ của hai đứa trẻ này đã nói chuyện về sự tinh nghịch hết đổi của chúng với một vị tu sĩ với hy vọng là làm cho chúng biết sợ chúa trời để sửa đổi. Vị tu sĩ này đã yêu cầu cô ấy dẫn từng đứa con đến gặp.Đầu tiên, người em đã đến và ngồi bên vị tu sĩ. Ngài ấy đã hỏi cậu bé với giọng nghiêm nghị : "Chúa ở đâu?" Cậu bé ngồi lặng im và không phản ứng gì. Khi vị tu sĩ hỏi lại, cậu bé đã chạy đến anh trai của mình và nói : "Anh có biết Chúa đang mất tích không và mọi người nghĩ rằng chúng ta chịu trách nhiệm về điều này chăng."


THE MOSQUITO NET

One day David asked his wife to go to the market and buy a mosquito net. His wife went to a shop and asked the shopkeeper to show her the best quality net. The shopkeeper showing her a very good net said, "This is the best quality which you won't be able to find elsewhere. Not even a single mosquito can pass through it." Mrs. David refused to but the net. When the shopkeeper asked the reason, she said, "If a mosquito can't pass through it, then how will we pass through it." Then she returned home and narrated the whole matter to her husband.Hearing the whole matter, David laughed at his wife's foolishness.


Mùng chống muỗi

Một ngày nọ, David đã bảo vợ mình đi chợ để mua một cái mùng ngăn muỗi. Cô ấy đã đi đến một cửa hàng và bảo chủ tiệm đưa cho cô ấy chiếc mùng ngăn muỗi chất lượng tốt nhất. Chủ cửa hàng đưa cho cô ấy một chiếc mùng tốt và nói, " Đây là chiếc mùng ngăn muỗi tốt nhất, cô sẽ không thể tìm được trừ ở đây đâu. Thế nhưng, cô ấy đã từ chối mua. Khi người bán hàng hỏi lý do thì cô ấy đã nói, " nếu một con muỗi không thể thoát ra, sau đó chúng tôi sẽ làm như thế nào để ra khỏi cái mùng đó". Sau đó cô ấy đã trở về nhà và kể lại toàn bộ câu chuyện cho chồng cô ấy nghe. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, David đã cười sự ngốc nghếch của vợ mình.


THE LOVE TEST

One day, two colleagues Henry and Peter were having their lunch. Just then Henry started having hiccups. When Peter asked him the reason, he replied that it was due to his wife's love. When his wife missed him a lot, he had loud hiccups. Peter thought how lucky Henry was to have such a loving wife. He hurried back to his house and started scolding his wife for not missing him. Then he narrated to her the whole matter. His wife understood where the problem was. Next day, she mixed a lot of chilli powder in the lunch. When Peter sat down to eat, he had hiccups. He thought, "Oh dear! Don't miss me so much." Henry laughed seeing Peter's condition.

Bài kiểm tra tình yêu

Một ngày nọ, hai đồng nghiệp là Henry và Peter đang ăn trưa. Sau đó Henry bắt đầu có triệu chứng nấc cụt. Khi Peter hỏi Henry tại sao lại bị như vậy, anh ấy nói đó là bởi vì tình yêu của vợ anh ấy dành cho anh ấy. Khi vợ anh ấy bắt đầu nhớ nhiều về anh ấy, anh ấy càng nấc nhiều hơn. Peter thấy Henry thật là may mắn khi có một người vợ rất mực yêu quý chồng như vậy. Anh ấy vội trở về nhà và trách móc vợ mình tại sao không nhớ anh ấy. Sau đó anh ấy kể lại cho cô vợ nghe toàn bộ câu chuyện. Vợ anh ấy đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu. Hôm sau, cô vợ cho nhiều bột ớt vào đồ ăn khi ăn trưa. Sau khi Peter ăn, anh ấy bắt đầu bị nấc cụt. Anh ấy chợt nghĩ rằng "Ôi vợ yêu! Đừng nhớ anh nhiều như thế chứ!" Henry chỉ biết cười khi thấy Peter như vậy.


Thank you for reading ^_^

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/My_name01

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Julia__Ellis

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

1like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1030

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/axscdvfbgnhm

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/anhtho0

^&^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VHngGiang15

like like

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.