Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is in the box?"

Dịch:Trong hộp có cái gì?

1 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenDinh60384

Trong hộp có thứ gì? thì có gì sai.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vtrnnhlinh

bạn có thể làm theo hướng dẫn sau để báo những câu trả lời mà bạn cho là đúng để các mod cập nhập vào thư viện đáp án:

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hnganhl7

trong cái hộp là gì vậy? Sai :)) ôi tiếng anh của tôi ^^

9 tháng trước