"Οι αθλητές στην ομάδα τους είναι πολύ νέοι."

Translation:The athletes on their team are very young.

September 25, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/T7Tk

No. That is translated: Οι αθλητές στην ομάδα τους είναι πολυ καινούριοι. The word "new" can't be used for this sentence.

August 8, 2018

https://www.duolingo.com/volkan.ers1

Should be "in" the team, not "on" the team.

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 378

Yes, we've included "in" as a correct translation. thank you.

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/fionagirl6

Can another translation be "The athletes on their team are very new"?

March 11, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.