https://www.duolingo.com/ChauLe3

[Song ngữ] Mười mẫu truyện tranh vui giải thích một người hướng nội trông giống như thế nào

 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 295

TEN COOL COMICS THAT EXPLAIN WHAT IT'S LIKE BEING AN INTROVER

MƯỜI MẪU TRUYỆN TRANH VUI GIẢI THÍCH MỘT NGƯỜI HƯỚNG NỘI TRÔNG GIỐNG NHƯ THẾ NÀO

Picture 1/Tranh 1

Imgur

Imgur

Picture 2/Tranh 2

Imgur

Imgur

Picture 3/Tranh 3

Imgur

Imgur

Picture 4/Tranh 4

Imgur

Imgur

Picture 5/Tranh 5

Imgur

Imgur

Picture 6/Tranh 6

Imgur

Imgur

Picture 7/Tranh 7

Imgur

Imgur

Picture 8/Tranh 8

Imgur

Imgur

Picture 9/Tranh 9

Imgur

Imgur

Picture 10/Tranh 10

Imgur

Imgur

Theo Bright Side

Tổng hợp và biên dịch: Châu Lê and Tưng Tưng

2 năm trước

22 Nhận xét


https://www.duolingo.com/--AWESOME--
 • 25
 • 25
 • 24
 • 16
 • 10
 • 6

Like cho chị

2 năm trước

https://www.duolingo.com/My_name01

like cho chế

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Takei61
 • 19
 • 13
 • 8
 • 8
 • 5

Hú hù, hay quá!! :)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Jolie...

like cjj

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Like cho chuỵ. Mà chị chắc ng hướng ngoại nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 295

Thật ra chị là ... người hướng nội '_'

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Thật ạ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 295

Ừ! Trước test thử thì được kết quả là... hướng nội 100% -_-

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Thanhhuong137
 • 21
 • 12
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 5
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Nghe ko tin nổi =="

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
 • 10

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Mina_Linh

like chị

2 năm trước

https://www.duolingo.com/huyennovem
 • 25
 • 25
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1088

1 like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tungan2005
 • 15
 • 10
 • 6
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

like cho chị

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Serena_Nhi

:D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/star2299

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Dii.Dii

Like chệ (em Dii nhá)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bts.jungshook

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Akiko05

like for you and 2 lings

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vtrnnhlinh
 • 17
 • 10
 • 6
 • 2
 • 156

Đọc xong bài lập tức kiểm tra mình hướng ngoại hay nội, phát hiện hướng nội 100%, hồi trước kiểm tra suy nghĩ tích cực hay tiêu cực, nó lại ra một chữ mà tới giờ vẫn chưa hiểu hết nghĩa của nó: DARK ; giờ tự nhiên thấy mình còn chưa hiểu hết được mình huống hồ người khác :3

2 năm trước

https://www.duolingo.com/gaaarraa

like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/....Evie....
 • Like for chị Chê a ~

1 năm trước

https://www.duolingo.com/IcePrincessSica

L-I-K-E ^_^

1 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.