Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ChauLe3

[Song ngữ] Mười mẫu truyện tranh vui giải thích một người hướng nội trông giống như thế nào

ChauLe3
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 12
 • 11
 • 11
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 119

TEN COOL COMICS THAT EXPLAIN WHAT IT'S LIKE BEING AN INTROVER

MƯỜI MẪU TRUYỆN TRANH VUI GIẢI THÍCH MỘT NGƯỜI HƯỚNG NỘI TRÔNG GIỐNG NHƯ THẾ NÀO

Picture 1/Tranh 1

Imgur

Imgur

Picture 2/Tranh 2

Imgur

Imgur

Picture 3/Tranh 3

Imgur

Imgur

Picture 4/Tranh 4

Imgur

Imgur

Picture 5/Tranh 5

Imgur

Imgur

Picture 6/Tranh 6

Imgur

Imgur

Picture 7/Tranh 7

Imgur

Imgur

Picture 8/Tranh 8

Imgur

Imgur

Picture 9/Tranh 9

Imgur

Imgur

Picture 10/Tranh 10

Imgur

Imgur

Theo Bright Side

Tổng hợp và biên dịch: Châu Lê and Tưng Tưng

0
1 năm trước
3

22 Nhận xét