https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

[Song ngữ] Mười mẫu truyện tranh vui giải thích một người hướng nội trông giống như thế nào

TEN COOL COMICS THAT EXPLAIN WHAT IT'S LIKE BEING AN INTROVER

MƯỜI MẪU TRUYỆN TRANH VUI GIẢI THÍCH MỘT NGƯỜI HƯỚNG NỘI TRÔNG GIỐNG NHƯ THẾ NÀO

Picture 1/Tranh 1

Imgur

Imgur

Picture 2/Tranh 2

Imgur

Imgur

Picture 3/Tranh 3

Imgur

Imgur

Picture 4/Tranh 4

Imgur

Imgur

Picture 5/Tranh 5

Imgur

Imgur

Picture 6/Tranh 6

Imgur

Imgur

Picture 7/Tranh 7

Imgur

Imgur

Picture 8/Tranh 8

Imgur

Imgur

Picture 9/Tranh 9

Imgur

Imgur

Picture 10/Tranh 10

Imgur

Imgur

Theo Bright Side

Tổng hợp và biên dịch: Châu Lê and Tưng Tưng

September 25, 2016

23 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/--AWESOME--

Like cho chị

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/My_name01

like cho chế

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Takei61

Hú hù, hay quá!! :)

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...Jolie...

like cjj

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thanhhuong137

Like cho chuỵ. Mà chị chắc ng hướng ngoại nhỉ

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Thật ra chị là ... người hướng nội '_'

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thanhhuong137

Thật ạ???

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/ChauLe3

Ừ! Trước test thử thì được kết quả là... hướng nội 100% -_-

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thanhhuong137

Nghe ko tin nổi =="

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NQ3

1 like

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Mina_Linh

like chị

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/huyennovem

1 like

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/tungan2005

like cho chị

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Serena_Nhi

:D

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/star2299

like

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Dii.Dii

Like chệ (em Dii nhá)

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/bts.jungshook

like

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Akiko05

like for you and 2 lings

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/vtrnnhlinh

Đọc xong bài lập tức kiểm tra mình hướng ngoại hay nội, phát hiện hướng nội 100%, hồi trước kiểm tra suy nghĩ tích cực hay tiêu cực, nó lại ra một chữ mà tới giờ vẫn chưa hiểu hết nghĩa của nó: DARK ; giờ tự nhiên thấy mình còn chưa hiểu hết được mình huống hồ người khác :3

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/gaaarraa

like

September 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/....Evie....
  • Like for chị Chê a ~

October 11, 2017

https://www.duolingo.com/profile/IcePrincessSica

L-I-K-E ^_^

October 21, 2017

https://www.duolingo.com/profile/My.K-9

Cx hay

August 13, 2019
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.