"Tôi cần hồi âm bức thư đó."

Dịch:I need to answer that letter.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/lananhmin

I need to reply that message không được à ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/vtrnnhlinh
vtrnnhlinh
  • 15
  • 4
  • 2
  • 108

Message được Cambridge Dictionary định nghĩa như sau:

+A short piece of information that you give to a person when you cannot speak to them directly.

Một mảnh thông tin nhỏ bạn đưa tới một người khi bạn không thể nói trực tiếp với họ.

+The most important idea in a book, film, or play, or an idea that you want to tell people about.

Ý tưởng quan trọng nhất trong một quyển sách, phim hay trò chơi hay một sáng kiến mà bạn muốn nói với ai đó. (Thông điệp)

Letter được Cambridge Dictionary định nghĩa như sau:

+A written message from one person to another, usually put in an envelope and sent by post.

Một thông điệp được ghi tay từ một ai đó tới người khác, thường để trong bì thư và gửi qua đường bưu điện

+Any of the set of symbols used to write a language, representing a sound in the language.

Bất kỳ bộ ký tự nào sử dụng để viết một ngôn ngữ, thể hiện một âm thanh trong ngôn ngữ.

Đương nhiên ở đây thì ý bạn là message ở nghĩa 1 và ý nghĩa letter trong câu tiếng anh cũng ở nghĩa 1. Và chúng ta sẽ bắt được vài điểm khác nhau giữa message và letter. Message là tin nhắn, còn letter là thư. Message có thể gửi trên điện thoại, fb,.... nhưng letter là thư tay, gửi qua đường bưu điện. (Còn thư trên internet gọi là email). Cho nên câu trả lời của bạn đúng với câu hỏi là: "Tôi cần phải hồi âm tin nhắn đó." OK?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thekingnoob

Dài thế!!!!!!!

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Thuy740891

Tại sao không được dùng reply ạ :

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/MangVien

Vì admin nó ko thích. Haha

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/peace115

I need to reply that letter

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

I need to reply to that letter

2 năm trước

https://www.duolingo.com/trang23276

I need to reply that letter - fail - WHY????

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/DucanhPho

reply cũng như answer chứ nhỉ?

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.