"Ποιος κοιμάται;"

Translation:Who is sleeping?

September 25, 2016

3 Comments


https://www.duolingo.com/Tomvince

why not : "who sleeps?"

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 23

That's not the meaning in English. "Who sleeps?" would be used in a context such as: "Who sleeps in the big bedroom." it is a general meaning of sleep. Without context "Who is sleeping." is the only correct translation.

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/Marva441926

Αδελφέ Γιάγκε! Αδελφέ Γιάγκε! Κοιμάσαι; Κοιμάσαι;

February 26, 2019
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.