"Αυτή θα είναι η επόμενη δήμαρχος."

Translation:She will be the next mayor.

September 25, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/deryckchan

"This will be the next mayor"?

January 11, 2019

https://www.duolingo.com/G.Georgopoulos

That too.

January 26, 2019

https://www.duolingo.com/gnt.grx

She will be the next mayor.

Major = ταγματάρχης/επισμηναγός όταν χρησιμοποιείται ως ουσιαστικό.

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 4

OH, that has to be corrected fast. Ok, it's done. Many thanks for catching it

September 25, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.