"Η φίλη μου μελετά Ψυχολογία."

Translation:My friend studies Psychology.

September 25, 2016

16 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/ZoranMudronja

This begs the question: why is psychology not in the "science" section? In grander scheme of things it's not important where you learn the word but psychology IS a proper empirical science.


https://www.duolingo.com/profile/joe_t4

This section has religion, science and witchcraft all mixed up in a postmodern cauldron. The comments state that witches are not female, nor wizards male; very confusing!


https://www.duolingo.com/profile/XJDPe

Psychology in English is never capitalized unless it's at the beginning of a sentence or if it's the name of a course.


https://www.duolingo.com/profile/JohnGorenfeld

I was wondering about something that has come up before with φίλο about buddies vs. boyfriend / girlfriend. In what situations does it sound like you're using the word to mean a relationship instead of just a friendship? Does it have to do with what articles you use? Or is it something else about the context?


https://www.duolingo.com/profile/Smash_hit.Duck

Basically by the context. But we do use a slang version of boy/girl-friend, which is "γκόμενος" "γκόμενα" (with a slight negative connotation, like "steady" "stud" etc) but you don't see it written as often in newspapers and such. An alternative to that is saying partner "ο ή η σύντροφος" and το αγόρι or η κοπέλα especially when you're under 30 years of age. So, to sum up: - Η κοπέλα μου είναι από τη Νάξο. (a guy says to his parents) - Έχω πολλές γκόμενες! Αλήθεια! (A dude tries to impress his friends) - Ο σύντροφός μου και εγώ πήγαμε διακοπές μαζί φέτος. (A woman says to an acquaintance) -Ναι, ο φίλος μου δουλεύει στο γραφείο τους. (Someone says to a colleague) - Το αγόρι της είναι δύο χρόνια μεγαλύτερος. (Student girls gossiping)

I hope that helps a bit.


https://www.duolingo.com/profile/Lesdio

Why is it just ψυχολογία without an article(την)?


https://www.duolingo.com/profile/432101

It is not needed. But the greek sentence should be "σπουδάζει ψυχολογία" = "studies psychology", where the article is not used, as it is referred as a field of study.


https://www.duolingo.com/profile/Lyazko

"My (girl)friend is interested in Psychology." Any good?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

is interested in=Ενδιαφέρεται για... ;)


https://www.duolingo.com/profile/Lyazko

ευχαριστώ


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Παρακαλώ!


https://www.duolingo.com/profile/Theofa

"Is studing" is wrong in this case?


https://www.duolingo.com/profile/mizinamo

Yes. The verb is “study”, not “stude”, so the participle is “studying”, not “studing”.


https://www.duolingo.com/profile/Nicholas32721

How come no article for ψυχολογία? Νο η needed?


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

The word "ψυχολογία" doesn't take an article because it's not referring to a specific kind of ψυχολογία...but rather to the lesson in school.

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.