1. Diễn đàn
 2. >
 3. Chủ đề English
 4. >
 5. Cách hỏi đường và chỉ đường t…

https://www.duolingo.com/profile/Noo_Chi

Cách hỏi đường và chỉ đường trong Tiếng Anh

Hỏi đường

 • Excuse me, could you tell me how to get to …?

Xin lỗi, bạn có thể chỉ cho tôi đường đến … không?

 • Excuse me, do you know where the … is?

Xin lỗi, bạn có biết … ở đâu không?

 • Are we on the right road for …?

Chúng tôi có đang đi đúng đường tới … không?

 • Is this the right way for …?

Đây có phải đường đi … không?

Chỉ đường

 • It's this way

Chỗ đó ở phía này

 • It's that way

Chỗ đó ở phía kia

 • You're going the wrong way

Bạn đang đi sai đường rồi

 • You're going in the wrong direction

Bạn đang đi sai hướng rồi

 • Take this road

Đi đường này

 • Go down there

Đi xuống phía đó

 • Take the first on the left

Rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên

 • Take the second on the right

Rẽ phải ở ngã rẽ thứ hai

 • Turn right at the crossroads

Đến ngã tư thì rẽ phải

 • Continue straight ahead for about a mile

Tiếp tục đi thẳng khoảng 1 dặm nữa

 • Continue past the fire station

Tiếp tục đi qua trạm cứu hỏa

 • You'll pass a supermarket on your left

Bạn sẽ đi qua một siêu thị bên tay trái

 • Keep going for another …

Tiếp tục đi tiếp thêm … nữa

 • On your left

Bên tay trái bạn

 • On your right

Bên tay phải bạn

 • Straight ahead of you

Ngay trước mặt bạn

Thank

you

for

watching

September 25, 2016

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/-...Happy...-

like

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Noo_Chi

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Error.04

like cho chị

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/My_name01

like

September 25, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.