1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Việt Nam của tôi"

"Việt Nam của tôi"

Translation:My Vietnam

September 25, 2016

5 Comments

Sorted by top post

https://www.duolingo.com/profile/Melarish

Sounds like the beginning of a national anthem

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/khcHuy8

Rất vui khi có nhiều người cùng học tiếng Việt

March 18, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ChiLovely

ôi , thật tự hào khi vẫn có nhìu ng biết đến và học ngôn ngữ của chúng ta

October 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/yahbrooklyn

It feels special, like you are tied to the country.

February 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Yoliole

this literally translates to vietnam is mine???

February 10, 2017
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.