1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "Việt Nam của tôi"

"Việt Nam của tôi"

Translation:My Vietnam

September 25, 2016

10 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Melarish

Sounds like the beginning of a national anthem


https://www.duolingo.com/profile/yahbrooklyn

It feels special, like you are tied to the country.


https://www.duolingo.com/profile/khcHuy8

Rất vui khi có nhiều người cùng học tiếng Việt


https://www.duolingo.com/profile/ChiLovely

ôi , thật tự hào khi vẫn có nhìu ng biết đến và học ngôn ngữ của chúng ta


https://www.duolingo.com/profile/7hr3X

Why is "Vietnam is mine" not correct??


https://www.duolingo.com/profile/HiMeCriss

I think that would be Việt nam là của tôi


https://www.duolingo.com/profile/wyqtor
  • 2321

Sound like something Hồ Chí Minh would say!


https://www.duolingo.com/profile/Yoliole

this literally translates to vietnam is mine???


https://www.duolingo.com/profile/v.ivanov

No, it's precisely 'my Vietnam', is mine or belongs to me would require a predicate, at least 'là'.

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.