"Οι φίλοι μου ξέρουν τένις."

Translation:My friends know how to play tennis.

September 25, 2016

5 Comments


https://www.duolingo.com/Tomvince
 • 16
 • 13
 • 7
 • 49

"My friends can play tennis." should be accepted I think

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/D_..
Mod
 • 25
 • 17
 • 12
 • 11
 • 4
 • 231

No, "My friends can play tennis." = "Οι φίλοι μου μπορούν να παίξουν τένις." Maybe they know in theory but they can't in practice! ;)

September 25, 2016

https://www.duolingo.com/Luke930683
 • 22
 • 22
 • 18
 • 13
 • 10
 • 20

Would in this case the short form "Οι φίλοι μου μπορούν τένις." also be ok?

September 11, 2018

https://www.duolingo.com/Bohuslav1
 • 25
 • 18
 • 9
 • 9
 • 4
 • 4
 • 855

No sorry - "my friends can play tennis" has two possible meanings - one is indeed "οι φίλοι μου μπορούν να παίξουν τένις", but the other more common meaning is "know how to play tennis", so "can" has to be included as a legitimate translation.

March 14, 2019

https://www.duolingo.com/robert672165
 • 13
 • 11
 • 10
 • 3
 • 7

maybe they just talk a good game

May 13, 2018
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.