"Αυτός διαβάζει το κόκκινο βιβλίο."

Translation:He reads the red book.

9/25/2016, 11:19:49 PM

5 Comments


https://www.duolingo.com/shwmae
 • 15
 • 14
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2

Our Welsh word for "red" is related to Greek: coch = κόκκινος. That's so cool!

3/11/2017, 2:36:10 PM

https://www.duolingo.com/Hegelacan
 • 24
 • 15
 • 13
 • 10
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 2
 • 2

το κόκκινο βιβλίο! ΑΗΑ! :D

9/25/2016, 11:19:49 PM

https://www.duolingo.com/Milthorpe
Plus
 • 16
 • 12
 • 11
 • 10
 • 8
 • 7
 • 7
 • 4
 • 3
 • 2

Αυτός διαβάζει το μικρό κόκκινο βιβλίο. Αυτός είναι κομμουνιστής.

10/27/2017, 6:39:47 AM

https://www.duolingo.com/MaltaGoya

Ζήτω το ΚΚΕ!

7/12/2018, 6:36:13 PM

https://www.duolingo.com/marinella521797

All these differnt s-letters!! I will never ever learn to write them right! :)

1/31/2019, 8:58:38 AM
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.