Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một người thị trưởng có một con ngựa và một con gấu."

Dịch:A mayor has a horse and a bear.

1 năm trước

0 Nhận xét