"Η πολιτική φιλοσοφία είναι ένα είδος φιλοσοφίας."

Translation:Political philosophy is a kind of philosophy.

September 26, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/JimAthanas1

'type of philosophy' marked incorrect

September 26, 2016

https://www.duolingo.com/jaye16
Mod
  • 16

Thank you it has been added.

September 26, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.