Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chúng có khác biệt không?"

Dịch:Are they different?

2 năm trước

0 Nhận xét