"Αυτός το απαγορεύει."

Translation:He forbids it.

September 26, 2016

6 Comments


https://www.duolingo.com/Georgius.

which is the sense of το here?

September 26, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995
September 26, 2016

https://www.duolingo.com/D_..
Mod

  το is the object here meaning 'it'. There are two ways for saying the phrase in Greek: a) Αυτός απαγορεύει αυτό and b) Αυτός το απαγορεύει. In the second way, the weak form of the pronoun is used and that's why the placement of the object changes and it comes before the verb.

  September 26, 2016

  https://www.duolingo.com/Kadmos_Thebes

  I am sorry, this isn't quite right.

  We'd never say «Αυτός απαγορεύει αυτό»

  because repeating the same word twice sounds awful.

  We would say one of the following: Αυτός το απαγορεύει. or- Αυτός το απαγορεύει αυτό.

  or- if you know who you're talking about: Το απαγορεύει αυτό.

  Native speaker here, thanks for learning my language.

  January 7, 2017

  https://www.duolingo.com/Kadmos_Thebes

  το means "it"

  January 7, 2017

  https://www.duolingo.com/Charaxan

  Same as in french "le". "Le chien" = "the dog" and "je le dis" = "I say it"

  January 16, 2018
  Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.