"Το δείπνο είναι κρέας βοδινό"

Translation:There is beef for dinner

September 26, 2016

23 Comments
This discussion is locked.


https://www.duolingo.com/profile/Tyler-Jeanette

Does this logic follow for all meats? (I can't stop giggling at the thought of saying "Dinner is meat beef." )


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Normally, a greek would say "Το δείπνο είναι βοδινό." with "κρέας" implied.


https://www.duolingo.com/profile/svidovich

I straight up said the dinner is beef meat help me


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

In English, we just say "beef". "Beef meat" is a word for word translation but is not correct.


https://www.duolingo.com/profile/JamesTWils

Indeed, English may be unique in using words descended from Old English (cow, pig) to describe the animal and words descended from Old French (beef, pork) to describe the meat. We never use the word meat with the latter, because they can only refer to the meat.


https://www.duolingo.com/profile/ClausWil

I don't understand this particular sentence which pops up a number of times. I don't like it because it doesn't work for a beginner level. My way of surpassing this sentence is to learn it by heart and probably forget it again since it lacks a basic training. I have Danish as my native language and could probably misinterpret something. But my advice is: Please remove it!


https://www.duolingo.com/profile/JamesTWils

We usually say something is "for dinner" in English and ask "What's for dinner?", but isn't "The dinner is beef" accepted? That shouldn't be too hard, because I would think you might say "Aftensmaden er bof" (sorry for the lack of a Danish keyboard). I don't know if there is a word like oksekod or kokod or something, but that would be even closer to the Greek.


https://www.duolingo.com/profile/ClausWil

Το δείπνο είναι βοδινό Aftensmaden er bøf The dinner is beef - These sentences all correspond to each other, no problem. So I wish to get the English translation life stated above. For my beginner level Greek I don't understand why it is called κρέας βοδινό and not just βοδινό


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

Good question. Actually, just "βοδινό" would be the preferred appellation. Whoever wrote that sentence years ago when the course was new just wanted to add some other vocabulary. thanks for you input it'll help us in creatig the new tree.


https://www.duolingo.com/profile/Lng52-._

For "pork", would you say: "κρέας χοιρινό"?


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Exaclty, or just (more commonly) "χοιρινό"


https://www.duolingo.com/profile/xefteri

Επειδή και έχει την τύχην λέγει ο Κουλούφ, διά να είναι της αρεσκείας σου, δεν είναι πλέον ιδικός μου, αλλά ιδικός σου, Κυρά μου. Εκεί που έτσι ωμιλούσαν, ήλθε μία σκλάβα και έδωκε είδησιν, ότι Ο ΔΕΊΠΝΟΣ ήτον έτοιμος. - Χαλιμά, Τόμος 2 Εξακολούθησις των ιστοριών


https://www.duolingo.com/profile/troll1995

Δείπνος is outdated as a word. It's there, but not used that much except in Ο Μυστικός Δείπνος= The Last Supper


https://www.duolingo.com/profile/ecssiah

What is the word used by modern Greeks?


https://www.duolingo.com/profile/Gian.Paolo.Rm

In all other similar sentence the desired English translation is the literal (and a bit odd) one: The dinner is... (beef meat). Why in this sentence it's not accepted and a more common "there's beed for dinner" is desired?


https://www.duolingo.com/profile/jaye16

We try to avoid word for word translations when the result in odd abnormal sentences. If you come across any let us know.


https://www.duolingo.com/profile/marianne524695

Ecssiah answer to your question: a more modern word for dinner is: το βραδινό γεύμα or simply το βραδινό

Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.