Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cổ của bạn thì đỏ."

Dịch:Your neck is red.

1 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Mai884136

sao lại có câu này trong chủ đề chính trị ?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/vtrnnhlinh

hên xui thôi bạn, như trong bài Gerunds thì giống học thì hiện tại tiếp diễn hơn :v nói chung nó vẫn có một từ liên quan trong đó nên có câu đó thôi :3

1 năm trước

https://www.duolingo.com/uyenthuc

1 năm trước