"του τυριού"

Translation:of cheese

September 27, 2016

2 Comments


https://www.duolingo.com/john_treehugger

'A meal of cheese' would be a more useful phrase using words we should already know. Would that be: ένα γεύμα του τυριού ?

September 27, 2016

https://www.duolingo.com/troll1995

Ένα γεύμα τυριού is correct because ένα γεύμα του τυριού would be a meal of the cheese (article is present)

September 27, 2016
Learn Greek in just 5 minutes a day. For free.