"She is drinking apple juice."

Dịch:Cô ấy đang uống nước táo .

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Sotho79

Fy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phng114027

Fy là gì vậy

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.