Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/kaishidoken_cmt

những điều thú vị về năm thân

Imgur

Lunar New Year falls on a different date each year, but it is always on the second moon after the winter solstice. This year, the Year of the Monkey, begins on February 8 and ends on January 27, 2017.

Tết âm lịch mỗi năm rơi vào một ngày khác nhau, nhưng luôn vào con trăng thứ hai sau ngày đông chí. Năm nay, Năm Thân, bắt đầu vào ngày 8 tháng 2 và kết thúc vào ngày 27 tháng 1 năm 2017 . Eating, and even just displaying, oranges and tangerines is thought to bring good luck. It's even better if leaves are still attached to the fruit, as they are signs of longevity.

Người ta cho rằng ăn và thậm chí chỉ là trưng quýt, cam thôi cũng đem lại may mắn. Nếu trái vẫn còn có cả lá nữa thì càng tốt vì chúng tượng trưng cho tuổi thọ.

Imgur

Other auspicious foods include whole chicken, whole fish, ... Những thức ăn may mắn khác gồm có gà nguyên con, cá nguyên con ... Prior to this year, the Year of the Monkey was most recently celebrated in 2004. If you have an 11-year-old, chances are that kiddo was born in the Year of the Monkey.

Trước năm nay, Năm Thân gần nhất là năm 2004. Nếu nhóc nhà bạn 11 tuổi thì có lẽ bé tuổi con Khỉ đấy. 1992, 1980, 1968, 1956, and 1944 were also Year of the Monkey. Những năm 1992, 1980, 1968, 1956, và 1944 cũng là năm Thân. The next Year of the Monkey will be 2028. Năm Thân tiếp theo sẽ là năm 2028.

Anyone born in the Year of the Monkey is thought to be quick-witted and charming, so it's no surprise that they're seen a sociable. They are also said to be adaptable and innovative, as well as bright and versatile. Những người sinh năm Thân được cho là nhanh trí và có sức hút người khác, nên không ngạc nhiên khi họ là những người hoà đồng. Họ cũng là những người được cho là dễ thích nghi và sáng tạo cũng như hoạt bát và tháo vát.

Just like real monkeys, people born in the Year of the Monkey are considered lively, mischievous and clever. Giống với những chú khỉ ngoài đời, những người sinh năm Khỉ được cho là hiếu động, tinh nghịch và thông minh. On the downside, monkeys are also seen as a bit irritable. Trái lại, khỉ cũng có tính dễ nổi cáu. Famous people were born in the Year of the Monkey

Imgur

bạn nào năm thân like cho mik nhé và nếu ai ko sih năm thân, sih năm thân mà vào không like hay ko ai ko coment xui cả năm

4
1 năm trước

21 Nhận xét