"Αυτός είναι ένας άριστος μαθητής."

Μετάφραση:He is an excellent student.

September 27, 2016

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.