"Conmèocủatôiđangngủ.Điềuđólàmtôicười."

Translation:My cat is sleeping. That makes me smile.

2 years ago

6 Comments


https://www.duolingo.com/AnCatDubh
AnCatDubh
 • 18
 • 15
 • 14
 • 13
 • 13
 • 13
 • 12
 • 12
 • 12
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 10
 • 9
 • 9
 • 9
 • 9
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1465

Now I’m sleeping. That makes my cat miaow and scratch me so I’ll play with her and feed her.

2 years ago

https://www.duolingo.com/minh660600

đã nhớ và nhận biết.

1 year ago

https://www.duolingo.com/minhnhatnguyen18

"My cat is asleep. That makes me smile." should be an accepted answer.

1 year ago

https://www.duolingo.com/dtUyaD
dtUyaD
 • 24
 • 14
 • 14
 • 12
 • 9
 • 8
 • 5
 • 5
 • 3
 • 446

Must be smiling a lot

1 year ago

https://www.duolingo.com/lnu_trang

Tham gia câu lạc bộ để cùng cố gắng 6CMWNG

5 months ago

https://www.duolingo.com/Phat306191

m

5 months ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.